Sosiaalisen median tietoturvariskit

July 4, 2018 no comments

Erilaiset yhteisöpalvelut ja pikaviestipalvelut ovat tätä päivää. Tiedon digitalisoituminen ja sosiaalisen median merkittävyys nykypäivän arjessa ruokkii myös entistä vuorovaikutteisempaa tiedonhankintaa, jonka seurauksena yhä useampaan arjen tilanteeseen haetaan apua sosiaalisen median verkostoista. Yritysten some-näkyvyys on noussut viimeisen neljän vuoden aikana huimat 25 prosenttia ja tänä päivänä jo peräti 63 prosenttia suomalaisista yrityksistä käyttää sosiaalista mediaa asiakkaidensa kanssa kommunikointiin, yrityskuvan vahvistamiseen ja markkinointiin. Eri sosiaalisen median kanavat ovat lisäksi nousevassa määrin kaupankäyntipaikkoja, tuoden uusia asiakkuuksia ja vilkkaampaa kaupankäyntiä myös monille suomalaisyrityksille.

Henkilön yksityisyys on noussut tärkeäksi puheenaiheeksi nyky-yhteiskunnassa, jossa yhä enemmän aikaa vietetään verkossa. Etenkin sosiaalisen median yksityisyys on puhuttanut paljon, sillä ihmiset jakavat avoimesti itsestään tietoja eri sosiaalisen median palveluissa, ymmärtämättä aina täysin, mitä yksityisyyden riskejä siihen liittyy. Yksityisyyden riskeihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset sosiaaliset tai taloudelliset haittavaikutukset, joita käyttäjälle saattaa sosiaalisen median käytöstä aiheutua.

Sosiaalisen median tietoturvaongelmat kasvussa

Internetin käytön yleistyminen on aiheuttanut sen, että nettirikoksista on tullut niin yrityksille kuin yksityishenkilöille jo arkipäivää. Sosiaaliseen mediaan liittyvät tietoturvaongelmat ovat suureksi osaksi yhdistelmä perinteisiä tietoturvauhkia ja uusia palveluita. Keskeisimmät uhat ovat seurausta käyttäjän omasta toiminnasta, mutta myös ammattimaista ja suunniteltua rikostoimintaa nähdään kasvavassa määrin sosiaalisen median palveluiden piirissä.

Tietoaineistoon liittyvät tietoturvariskit

Tietoturvallisuus käsitteenä tarkoittaa tiedon eheyden ja luottamuksellisuuden ylläpitämistä. Siitä tullut entistä tärkeämpi osa organisaatioiden ja sosiaalisen median palveluiden toiminnan laatua ja turvallisuutta. Ilman tietoturvallisuuden takaamista ei asiakkaalta parane toivoa luottamusta. Sosiaalisesta mediasta puhuttaessa yksi merkittävimmistä tietoturvallisuuden riskeistä on muun kuin julkiseksi tarkoitetun tiedon joutuminen vääriin käsiin. Toisinaan kyse on käyttäjän omasta huolimattomuudesta, esimerkiksi silloin kun käyttäjä jakaa vahingossa tietoaineistoa, joka oli tarkoitettu salassa pidettäväksi. Kannattaa aina pitää mielessä, että sosiaalinen media tekee hetkessä kenestä tahansa julkisuuden henkilön. Siksi aivan kaikkea itsestään ei kannata edes tuttujen kesken jakaa.

Yhtenä yleisenä uhkakuvana ovat myös käyttäjätunnus- ja identiteettivarkaudet. Toisen identiteetin varastaminen ja itselle kuulumattomien tietojen kalastelu ovat tulleet osaksi tätä päivää ja ongelma kasvaa jatkuvasti. Kohteena saattaa olla yksilö tai yhteisö, tuttu tai tuntematon, tehden uhkakuvasta myös erittäin laajan. Suomessa nettipoliisi saa päivittäin ilmoituksia sosiaalisessa mediassa olevista valeprofiileista, joihin kuitenkin harvoin pystytään laillisesti puuttumaan, sillä Suomen laki laahaa ongelmassa yhä jäljessä. Nokkela varas voi esimerkiksi hankkia käyttöönsä toisen henkilön pankkitilejä ja luottokortteja, joiden avulla ostoksia voi tehdä niin verkkokaupassa kuin sosiaalisessa mediassakin. Nettihyökkäyksiltä voi pitkälti kuitenkin suojautua varmistamalla, että oman kodinkoneen tietoturvallisuusohjelmat ovat ajan tasalla.

Riskeiltä suojautuminen

Erilaiset palvelut keräävät usein suuria määriä tietoja käyttäjistään, joita käytetään palvelun kehittämiseen ja tarjousten räätälöimiseen käyttäjille. Harva käyttäjä kuitenkaan tietää, että minkä tahansa palvelun käyttäjällä on oikeus pyytää palvelun tarjoajalta tietoja hänestä säilötyn tiedon määrästä, vastaanottajista ja alkuperästä. Etenkin maksuliikenteeseen liittyvissä toiminnoissa on syytä olla erityisen tarkkana siinä, että missä ja mitä tietoja itsestään jakaa. Yksi eniten yleistyneistä nettimaailman rikosmuodoista ovat rahapetokset, joista osa on siirtynyt myös sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi luotettavat nettikaupat ja netissä toimivat kasinot toteuttavat nykyään todella tarkoin määriteltyjä ja monisyisiä turvatoimenpiteitä, mitä tulee käyttäjiensä henkilötietojen ja pankkitietojen suojaamiseen, mutta sosiaalisen median omaisuusrikokset aiheuttavat edelleen todellista päänvaivaa virkavallalle, sillä tekijöiden jäljille on usein todella vaikea päästä.

Vastuu yksityisyyden suojasta on sinulla

Tärkeintä on pitää mielessä, että jokainen sosiaalisen median palveluja käyttävä on lähtökohtaisesti ihan itse vastuussa siitä, kuinka paljon ja kenelle itsestään tietoja jakaa. On siis suositeltavaa, että verkossa jaetaan vain sellaista tietoa, jota ei julkisilla foorumeillakaan karttaisi jakaa. Toisekseen kannattaa muistaa, että jo julkaistua tietoa on hyvin vaikea, ellei mahdotonta, saada enää poistettua internetin uumenista, joten aina on parasta miettiä hetken ennen kuin seuraavan kerran klikkaa “julkaise” sosiaalisessa mediassa.

Privacy Policy