Koululaisille opetetaan internetin kiemuroista

October 31, 2016 no comments

social-1157114_640Maailma on muuttunut pysyvästi tekniikan halventumisen ja helpon saatavuuden myötä. Melkein kaikilla on Suomessa mahdollisuus käyttää internetiä ja käyttää sosiaalista mediaa. Nykyään sosiaalista mediaa käytetään melkein kaikkeen: kodin hankintoihin, kirppareilla käymiseen, reseptien löytämiseen, kumppanin ja ystävien etsintään, oikeastaan melkeinpä mihin vaan. Selvää on, että lapsille on yhtä tärkeä opettaa sosiaalisen median taitoja kun liikennesääntöjä. Miten Suomen koulut ovat tähän vastanneet?

Opetushallituksen tavoitteita

Suomen opetushallituksen tavoitteena on saada kaikille lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet ymmärtää sosiaalista mediaa sekä hyödyntää sitä. Tavoitteena on myös hyödyntää sosiaalista mediaa oppimisessa. Opettaja-lehti kirjoitti innostavasti ja rohkaisi opettajia uppoutumaan sosiaalisen median maailmaan. Uutta ei pidä pelätä, vaan hypätä rohkeasti mukaan! Opettaja-lehdessä todettiin, että mitä nuorempi lapsi, sitä enemmän hän tarvitsee suojelua somen mahdollisilta uhilta.

Opettajaopiskelijoiden sosiaalisen median koulutus

Koululaisille on olemassa erilaisia verkko-oppimisympäristöjä. Vaikka nuoret käyttävät sujuvasti vapaa-ajallaan sosiaalisen median sovelluksia, saattavat he tarvita ohjeistusta ja tukea koulun verkko-oppimisessa. Uusille opettajaopiskelijoille on jatkuvasti lisätty opiskelua sosiaalisessa mediassa. Tällä pyritään lisäämään tulevien opettajien tietämystä.

Vanhempien sukupolvien opettajilla on muuttuvan maailman kanssa kova työ pysyä uusimpien sovellusten perässä ja moni ei jaksa aidosti enää edes kiinnostua. Opettajaopiskelijoille opetetaan mm. Google+ työkalujen käyttöä, Facebookin suljettuja keskusteluryhmiä sekä Skypen ja WhatsAppin käyttöä. Näitä kaikkia koululaiset voivat oppiessaan hyödyntää.

Haasteita sosiaalisen median käytössä kouluopetuksessa

Opettajat ovat kritisoineet sitä, että somen käyttö opetuksessa uuden opetussuunnitelman mukaan on kankeaa. Koulut ovat itsenäisesti joutuneet miettimään miten käyttää sosiaalista mediaa hyödyksi opetuksessaan. Koululaisille pitää opettaa yksityisyyden suojan tärkeyttä, tekijän oikeuksia ja nettietikettiä. Parhaimmillaan erilaiset nettisovellukset laittavat koululaiset vetämään yhtä köyttä. Esimerkiksi kokeen tai esitelmien lähestyessä koululaiset voivat viestiä toisilleen vaikka WhatsAppin kautta ja vinkata toisilleen eri lähteitä.

Tutkimuksen mukaan monet koululaiset kokevat paineita sosiaalisesta mediasta. Kaikki eivät jaksa seurata jatkuvasti tulevia viestejä ja stressi lisääntyy. Aikuisetkin tietävät, että sosiaaliseen mediaan saa uppoamaan rajattomasti aikaa.

Miten opettaa lapselle priorisoimaan viestejä ja tietotulvaa? Yrityksiltä on tullut toiveena koulumaailmaan, että lapset oppisivat alusta asti hyödyntämään sosiaalisen median keskusteluympäristöjä. Yrityksissä pidetään tärkeinä yhteistyö- ja keskustelutaitoja. Lisäksi melkein kaikki yritykset ovat sosiaalisessa mediassa, joten niiden osaaminen on siksikin välttämätöntä.

Millaista somen opetusta nuoret kaipaavat?

Vuosi sitten julkaistussa tutkimuksessa nuoret sanoivat kaipaavansa somen opetusta kouluihin. Nuoret käyttävät sosiaalista mediaa lähinnä iltaisin huvikäyttöön. Sosiaalista mediaa kuitenkin käytetään myös opiskeluissa. 70 % kertoi käyttäneen sosiaalista mediaa myös opiskelupaikallaan. Tutkimuksesta ei vaan oikein selvinnyt mihin sosiaalista mediaa on käytetty opiskelupaikalla. Koululaisten ja opiskelijoiden keskinäisessä kommunikoinnissa se on suosittu väline.

Sosiaalisen median käyttö opetuksessa lapsen kengissä

Sosiaalinen media tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia opettamiseen, mutta tuntuu että toistaiseksi niiden hyödyntäminen on yksittäisten opettajien tai mahdollisesti edistyksellisten koulujen vastuulla. Opettajan on esim. mahdollista tehdä blogia (tai miksei koululaistenkin), johon kirjata opetuksen edistyminen. Opiskelijat voivat kommentoida blogia ja seurata sitä kautta myös toisten vastauksia tai löydöksiä. Oppiminen on paljon tehokkaampaan, kun koululaiset ovat itse työstämässä materiaalia.

Tärkeää sosiaalisen median käytössä opetuksessa on se, ettei kokonaisuus pirstaloidu ja kokonaisuus pysyy yhtenä. Opetusmateriaali pitää olla helposti hahmotettavissa. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa ei myöskään voi olla itsetarkoitus. Se parhaiten soveltuukin asioihin, joissa koululaiset tekevät yhteistyötä keskenään.

Privacy Policy