Oppilaitosten luennot sosiaalisessa mediassa

October 31, 2016 no comments

Kaukana ovat ne päivät, jolloin opettaja piti luentoja luokan edessä suoraan kirjasta lukien. Esille saatettiin ottaa kartta tai katsella piirtoheittimeltä tai diaprojektorilta kuvia. Nykyään myöskään ei tarvitse raahata painavia kirjoja ympäriinsä. Teknologia on muuttanut suomalaisen koulutuksen toteuttamistapaa. Luennot sosiaalisessa mediassa ovat mahdollistaneet suuremmat opintomahdollisuudet syrjäseuduilla, sillä luentoja voi seurata ja ryhmässä tehdä töitä niin kun nykyään sanotaan “etänä”.

follow-1210793_640Sosiaalisessa mediassa oppiminen on luonteeltaan kirjaimellisesti sosiaalista. Keskustellaan, jaetaan ja jäsennellään yhdessä haettua tietoa. Tämä auttaa asioiden muistamista ulkoa opettelun sijaan. Sosiaalinen media tuo myös luennoitsijalle tai opettajalle haasteita. Voi olla vaikeaa pitää tietosuojasta kiinni tai jakaa copyright-suojattuja materiaaleja.

Käytännön toteutus

Luentojen teknillinen toteutus sosiaalisessa mediassa on helppoa ja edullista. Kamerat ovat nykyään edullisia ja melkein jokaisessa koneessa on Skype-kamera, jolla voi hyvin pitää luentojen lisäksi esim. webinaareja.

Webinaareissa luennoitsijan kasvojen tilalle voi laittaa välillä kuvia tai muita visuaalisia dioja. Netistä löytyy useita ilmaisia webinar-palveluja, joiden avulla voi kutsua oppilaat webinaariin ja ne tarjoavat ohjeet ja alustan niiden pitoon. Sosiaalinen media tarjoaa myös muita ilmaisia interaktiivisia alustoja, joissa luennoitsija voi keskustella ja samalla hän näkee kysymyksiä kuulijoilta.

Tällaisia ilmaisia alustoja tarjoaa mm. Google ja Skype Class room. Luennoitsija voi olla missä päin maailmaa tahansa ja hänen luentonsa voidaan joko streamata sieltä suoraan kuulijoille tai käyttää videokonfrenssi-palvelua. Luento voidaan helposti myös tallentaa uudelleen käyttöä varten, esim. tenttiin opiskelua varten tai halutessa jakaa kaikille ihmisille esim. YouTube-palvelussa.

Suomalaisten koulujen pitäisi mielestäni ehdottomasti käyttää hyödyksi sosiaalista mediaa, jos ei oman opettajan ja opiskelijoiden kesken, niin ainakin se mahdollistaa ulkomaisten asiantuntijoiden käyttöä opiskelussa. Opiskelijoiden on varmasti inspiroivaa kuunnella oman alan kansainvälistä menestyjää esim. kyselytuokion muodossa tai vieraan pitämällä nettiluennolla. Kustannukset saadaan varmasti pidettyä kohtuullisena verkkoympäristössä kun vieras voi pysyä omalla paikkakunnallaan. Ulkomaalaiset yliopistot pitävät jatkuvasti kiinnostavia luentoja, joita voidaan käydä tunnilla yhdessä läpi tai oppilaat voivat kirjoittaa niistä tiivistelmän.

Interaktiivisia luentoja

Samalla kun luentoja pidetään sosiaalisessa mediassa, monesti hiljaisemmatkin opiskelijat saattavat päästä vauhtiin netissä (hyvässä ja pahassa!) ja osallistua opetukseen ja keskusteluun. Luennon aikana opiskelijoille voi antaa tehtäväksi hakea netistä erilaista tietoa ja keskustella niistä seuraavalla luennolla. Tällä tavoin opiskelijat ajattelevat luentoja ja oppivat myös luentojen välillä, verrattuna siihen, että heille vaan annetaan valmiiksi kaikki materiaali.

Koululuokka sosiaalisessa mediassa

On olemassa lukuisia hauskoja tapoja tehdä lasten opiskelusta vieläkin hauskempaa ja kiinnostavampaa. Eräs luokka oli tehnyt Facebook-sivun jokaiselle historian hahmoille. Opiskellessa puolueista tai politiikoista, mikseivät lapset voisi seurata heidän Twitter-päivityksiään realiajassa? Sosiaalisessa mediassa on helppo yhdistää luokkia eri puolilta Suomea tai maailmaa. On paljon kiinnostavampaa keskustella oikeiden lasten kanssa heidän elämästään, kun lukea lasten elämästä oppikirjasta.

Netti on täynnä myös ulkomaisia keskusteluryhmiä, joissa voi harjoitella keskustelua eri kielillä. Vanhemmat oppilaat voivat yhdistää tietokoneopintoihin sosiaalisen median tutkimista ja tiedottamista tärkeistä asioista esim. tekemällä nettisivun. Vanhempien oppilaiden on myös kiinnostava seurata maailman tapahtumia Twitter-palvelusta, jossa tavalliset ihmiset kertovat tapahtumista ja verrata niitä esim. kansainvälisen median uutisointiin.

Privacy Policy