Rikosten ehkäisyssä avuksi sosiaalinen media

October 27, 2016 no comments

social-media-1679307_640Monet rikostentutkijat ovat sitä mieltä, että sosiaalinen media usein antaa vastauksia tapauksiin, mihin olisi voinut olla vaikeaa saada vastauksia muualta tai jopa mahdotonta saada rikosta selvitetyksi ilman sosiaalisen median apua. Sosiaalinen media usein antaa vastauksen siihen mitä joku sanoi, kuka sanoi ja mitä, kehen asia teki vaikutuksen ja mitä seuraavaksi tapahtui.

Nykypäivänä missä tahansa rikostutkimuskeskuksessa tai osastoilla on lukuisa joukko IT- alan ammattiväkeä, jotka osaavat etsiä internetistä ja eri sosiaalimediasta vastauksia eri tapauksiin. Siksi on myös normaalia, että perustutkimusporukallekin usein annetaan kunnon koulutusta sosiaalimedioista, heidän työtänsä varten, sekä myös eri osastojen ja organisaatioiden strategioita kehitetään vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Monille rikostutkimusyksiköille on erittäin tärkeää, että kaikki arveluttava ja hämäräperäinen aktiviteetti saadaan tietoon ja se voidaan analysoida, jotta saadaan lisää tietoa avoinna oleviin tapauksiin.

Jätämme jälkiä kaikkialle

Monet meistä normaaleista ihmisistä emme edes kykene miettimään kaikkea sitä tiedonmäärää mikä meistä jää internetin syövereihin. Unohdamme helposti mitä kuvia olemme julkistaneet vuosia takaperin tai kenenkä profiiliin ja tiedotteisiin olemme laittaneet ”tykkään”.

Kaikki tämä unohtunut tieto saattaa joissain tapauksissa tulla tarpeen ja ratkaistakin koko tutkimuksen. Kaiken julkisen tiedon, tai julkisuuteen jättämämme tiedon lisäksi, poliisi ja muut rikostutkinnan ammattilaiset voivat päästä käsiksi muihin tietoihimme kuten: sähköpostiimme, IP-osoitteisiin, joiden kautta he näkevät mitä olemme tietokoneella tehneet ja missä olemme surffailleet, he näkevät yksityiset ja henkilökohtaiset viestimme jne.

Voisi sanoa, että ei ole mitään tietoa mihin tänä päivänä joku ei pääsisi käsiksi. Poliisi voi myös pahimmissa tapauksissa olla yhteydessä sosiaalimedian palveluntarjoajaan ja saada lisätieto meistä ja tekemisistämme sitäkin kautta, unohtamatta yhteistyötä pankkien ja muiden rahalaitosten kesken.

Sosiaalinen media on laskenut tutkimuskustannuksia

Sosiaalinen media on tuonut rikostutkimuskustannuksiakin alas, koska asioita on helpompi tutkia ja löytää relevanttia tietoa kuin ennen. Myös erilaisissa kieliongelmissa, on helppo kääntää erikieliset tekstit vaivattomasti ja ilman kalliita käännöskuluja.

On myös olemassa erilaisia tekstianalyysejä, mikä helpottavat hurjasti tutkijan työtä. Sosiaalista mediaa on myös helppo analysoida, identifioida ihmisiä ja eri nettiyhteisöjä, heidän toimintaansa ja erilaisia vertauksia ja yhtenäisyyksiä erilaisten tapahtumien, ihmisten, asioiden tai uskomusten kannalta. Sosiaalisesta mediasta voi myös tehdä erilaisia asenne ja luonneanalyysejä, nähdä missä vaiheessa tietyllä ihmisellä on saattanut tulla asennemuutoksia jne., mitkä ovat saattaneet vaikuttaa hänen mielentilaansa.

Rikostutkimuksen uudet ulottuvuudet

Sosiaalinen media, jolla ymmärrämme esimerkiksi, Facebookin, Twitterin, Instagramin, Snapshotin, YouTuben ja esimerkiksi MySpacen uusi nykyaikainen tapa saada lisätietoa tapauksiin. Myös erilaiset blogit ja vlogit antavat tietoa esimerkiksi erilaisten kommenttien kautta, mitä ihmiset voivat kirjoittaa artikkeleiden, kuvien, videoiden ja muiden julkaisujen alle.

Sosiaalinen media on siis tuonut aivan uuden ja toisenlaisen ulottuvuuden rikostutkintaan ja esimerkiksi poliisin työhön. Pikku hiljaa ja teknologian kehittyessä on saatavilla tietoa siitä, miten virkavalta voi käyttää netissä olevaa tietoa hyödykseen ja miten monia rikoksia on pystytty selvittämään netissä olevan tiedon vuoksi.

Sosiaalimedia rikosten ehkäisyssä

Sosiaalinen media auttaa myös ehkäisemään rikoksia ja monia ongelmia, esimerkiksi nuorten keskuudessa jne. Kun saadaan tietoon mitä asioita nuorten keskuudessa pyörii, onko kiusaamisia, jotka voisivat juontaa rikokseen asti, asialle voi tehdä jotain.

Samoin poliisi ja muu virkavalta voi käyttää sosiaalista mediaa kanavana ihmisiin päin ja ohjeistaa eri aikakausina. Esimerkiksi kesällä grillikautena on hyvä antaa ohjeistusta tulen ja kaasun käyttöön jne. Koskaan ei ole harmillista esittää auto-onnettomuuteen johtavia syitä: alkoholi, huumeet ja puhelimen käyttö ajaessa. Näin ollen sosiaalinen media antaa molemmin puolin tietoa ja apua niin kansalaisille kuin virkavallallekin.

Privacy Policy